Frostyfetti

Frostyfetti

vanilla frosty sprinkles cake base, vanilla buttercream, frosty sprinkles

Allergens: Soy, Dairy, Gluten

Regular price $3.85
/